รายการปลากัดที่ขายและรายละเอียดของปลากัดที่ขาย

ปลากัดโค่ย (Koi) เนื้อเหลืองเกร็ดมุขขาวน้ำเงิน ปลากัดโค่ย (Koi) เนื้อสีเหลือง เพศเมีย ขนาด 1.3 ลำตัวมีเกร็ดเป็นมุขขาวน้ำเงินครีบตะเกียบและชายน้ำสีเหลืองและหางมีกานสีขาวเนื้อสีหางเป็นสีเหลือง
ปลากัดโค่ยเนื้อเหลืองเกร็ดมุขสีขาวทั้งตัว ปลากัดโค่ย (KOI) เนื้อสีเหลืองเกร็ดเป็นมุขสีขาวทั้งตัว เพศเมีย ขนาด 1.3 ครีบตะเกียบใต้ท้องและครีบก้นชายน้ำสีเหลืองส่วนหางปลากัดและครับกระโดงปลากัดมีเ
1
^