รายการปลากัดที่ขายและรายละเอียดของปลากัดที่ขาย

ปลากัดป่าอีสานรูปหางออกใบโพธิ์ ปลากัดป่าอีสาน เพศผู้ สีเขียว ขนาด 1.8 หน้าปลากัดมีเกร็ดสีเขียวเคลือบหรือเข้าเรียกว่าปลากัดอีสานหน้างูลำตัวจะเป็นเกร็ดสีเขียวครีบกระโดงหลังก้านเดี่ยว
ปลากัดโค่ย (Koi) เนื้อเหลืองเกร็ดมุขขาวน้ำเงิน ปลากัดโค่ย (Koi) เนื้อสีเหลือง เพศเมีย ขนาด 1.3 ลำตัวมีเกร็ดเป็นมุขขาวน้ำเงินครีบตะเกียบและชายน้ำสีเหลืองและหางมีกานสีขาวเนื้อสีหางเป็นสีเหลือง
ปลากัดโค่ยเนื้อเหลืองเกร็ดมุขสีขาวทั้งตัว ปลากัดโค่ย (KOI) เนื้อสีเหลืองเกร็ดเป็นมุขสีขาวทั้งตัว เพศเมีย ขนาด 1.3 ครีบตะเกียบใต้ท้องและครีบก้นชายน้ำสีเหลืองส่วนหางปลากัดและครับกระโดงปลากัดมีเ
ปลากัดโค่ยเนื้อเหลืองเกร็ดมุขสีขาว ปลากัดโค่ย (KOI) เนื้้อสีเหลืองเกร็ดมุขสีขาว เพศเมีย ขนาด 1.2 อายุ 2 เดือนครีบตะเกียบใต้ท้องครีบก้นชายน้ำครีบกระโดงหลังสีเหลืองหางปลากัดเนื้อโคนหางเป
1
^